Inhoud

 • Sarphatistraat 7
  1017 WS Amsterdam
  logo-gemeente-amsterdam (1)
 • Kastanjelaan 400
  5616 LZ Eindhoven
  eindhoven_pms485_liggend_bb (1)
 • Aert van Nesstraat 45
  3012 CA Rotterdam
  Group 47

Ondersteuning na datalek

Halsten is juridisch business partner voor een internationale organisatie die veel (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt. Wij ondersteunen bij uiteenlopende juridische vraagstukken zoals contractenrecht en privacy recht. De organisatie wordt binnen een paar maanden niet één, maar twee keer getroffen door een omvangrijk datalek. Hiervan is sprake als een onbevoegde derde toegang krijgt tot persoonsgegevens.

Anne-Mieke Verbunt, advocaat bij Halsten Advocaten: 

“Als Halsten zijn we intussen ervaren in het traject dat volgt uit een melding van een mogelijk datalek. In een dergelijke geval richten wij direct een crisisteam in en houden we vanuit ons juridische specialisme overzicht. We geven advies en zorgen dat de situatie snel onder controle is.

Na de melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zetten we, eveneens onder flinke tijdsdruk, operationele vervolgstappen. We zoeken onder andere contact met betrokkenen, richten een callcenter in voor het beantwoorden van vragen, regelen vertalers voor de informatie richting de buitenlandse betrokkenen, etc. Ook schakelen we direct een derde, onafhankelijke partij in om te bepalen wie uiteindelijk de verantwoordelijkheid draagt. Door snel te reageren, grondig onderzoek te doen en de juiste experts aan te haken, is de zaak snel onder controle en kunnen direct ook juridische vervolgstappen gezet worden, denk aan aansprakelijkstelling van de veroorzaker van het datalek, opschorting van openstaande facturen tot zo nodig het leggen van conservatoire beslagen.”

Maud Grond, legal counsel bij Halsten:

“Ik ben in het team de privacyspecialist. Bij deze opdrachtgever – maar ook in andere gevallen waar sprake is van een datalek – werken we onder grote druk om in korte tijd in kaart te brengen wat er precies aan de hand is. Vrijwel direct na de ontdekking van het data-incident moeten maatregelen worden getroffen om een einde te maken aan het incident en de inbreuk op de privacy van betrokkenen. Binnen 72 uur na ontdekking van een data-incident, en indien sprake is van een datalek, moet een lek gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dus stellen we direct een crisisteam met specialisten samen. We brengen ten eerste in kaart of er daadwerkelijk sprake is van een datalek, dus of er onrechtmatige toegang is geweest tot de data en daardoor sprake is van een inbreuk op de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Na de melding aan de AP moet vervolgens de beslissing worden genomen of de betrokkenen geïnformeerd moeten worden.”

Projectverantwoordelijken

Projectkenmerken

 • Snel schakelen: binnen 72 uur situatie in kaart brengen
 • Onder druk de juiste operationele stappen zetten
 • Privacy-specialist
 • Halsten als praktisch en juridisch ondersteuner in operationele fase
 • Halsten als ervaren regisseur binnen team juridische zaken bij data-incidenten
halsten divider copy 6
halsten divider copy 6