Inhoud

 • Sarphatistraat 7
  1017 WS Amsterdam
  logo-gemeente-amsterdam (1)
 • Kastanjelaan 400
  5616 LZ Eindhoven
  eindhoven_pms485_liggend_bb (1)
 • Aert van Nesstraat 45
  3012 CA Rotterdam
  Group 47

Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam is een belangrijke economische motor voor Rotterdam, Zuid-Holland en de rest van Nederland. Zij heeft – net als veel andere bedrijven – last van de beperkende regelgeving in verband met stikstofdepositie. De strenge regels die gelden bij bijvoorbeeld de bouw en exploitatie van nieuwe industrie, herinrichting van industrieterreinen en de aanleg van infrastructuur houden de ontwikkeling van het gebied tegen. Centrale vraag waar alle betrokken partijen mee worstelen, is hoe zij ondanks de beperkingen toch bedrijfsmatig kunnen blijven groeien.

Janneke van Eekeren, advocaat vastgoed- en omgevingsrecht bij Halsten Advocaten: 

“Namens Halsten Advocaten houd ik me voor Havenbedrijf Rotterdam bezig met de vraag: hoe komen we aan de stikstofruimte die nodig is om onze ontwikkeling te faciliteren? Ik kijk hiervoor welke juridische mogelijkheden er vanuit het omgevingsrecht zijn om verdere industriële ontwikkeling mogelijk te maken. Bijvoorbeeld: welke vergunningen zijn er nodig en hoe kunnen die ondanks de stikstofproblematiek toch verleend worden? Ik werk hiervoor samen met een team van specialisten van het Havenbedrijf en haar klanten. We onderhandelen met onder andere Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over de oprichting en verdeling van de stikstofrechten vanuit een stikstofbank. Als bijvoorbeeld een boer stopt met zijn bedrijf, levert hij zijn stikstofrechten in bij deze bank. Vervolgens bepaalt de politiek: welk percentage van de rechten komt ten goede aan economische groei en aan welk project. Juridisch zitten hier veel haken en ogen aan, want wie heeft waar recht op? Welk belang weegt zwaarder? Ik ondersteun  het Havenbedrijf. Waar nodig schakel ik mijn Halsten-collega’s in, bijvoorbeeld om inhoudelijk te sparren of voor  contract drafting.

Als je kijkt naar alle functies van een gebied, een omgeving, (natuur, bedrijvigheid, bouw, recreatie, wonen, etcetera), dan moeten al die functies naast elkaar kunnen bestaan. Het is aan mij om daar samen met alle betrokkenen kansen te zien en die concreet te maken. Die complexe puzzel, dat spanningsveld tussen de verschillende stakeholders, maakt mijn werk zeer interessant.”

Projectkenmerken

 • Actuele problematiek: stikstofcrisis
 • Complexe belangen
 • Politiek speelveld
halsten divider copy 6
halsten divider copy 6