Inhoud

 • Sarphatistraat 7
  1017 WS Amsterdam
  logo-gemeente-amsterdam (1)
 • Kastanjelaan 400
  5616 LZ Eindhoven
  eindhoven_pms485_liggend_bb (1)
 • Aert van Nesstraat 45
  3012 CA Rotterdam
  Group 47

Daniëlla Nijman

Advocaat Omgevingsrecht en Onteigening

daniella.nijman@halstenadvocaten.nl 06 2850 2233

Kwaliteit is het uitsluiten van toeval, stelt Louis van Gaal en wat Daniëlla betreft geldt dat ook voor de advocatuur. Daarom duikt zij altijd eerst diep in de feiten. Niet zelden bestudeert zij technische rapporten en tabellen vol decibellen en andere omgevingsvariabelen. Zij weet na ruim 15 jaar in het omgevingsrecht dat er tussen die vele feiten vrijwel altijd een creatieve oplossing verscholen ligt. Ook in onteigeningszaken kunnen win-winsituaties ontstaan door niet alleen naar de euro’s te kijken.

“Feitenkennis is meer dan een fundament voor creatieve oplossingen, een zaak moet altijd van diverse kanten bekeken zijn om bij de rechter niet voor verrassingen te staan. Dat is mijn eer te na, maar belangrijker nog; de vertrouwensrelatie die ik heb met de cliënt vereist dat ik het ook kan zeggen als procederen per saldo meer kost dan het gaat opleveren.

De nieuwe Omgevingswet zal de komende tijd ingrijpende gevolgen hebben voor de praktijk. Bijna alle wetten die we in het omgevingsrecht kennen, gaan straks op in deze Omgevingswet. Het is een grote uitdaging om dit nieuwe systeem te doorgronden en toe te passen op de situatie of bedrijfsvoering van de cliënt. Uiteraard willen we samen met de cliënt zo snel mogelijk de voordelen ervan benutten.”

Velen kennen Daniëlla als ‘de geluidadvocaat’. Ze is een gerespecteerd blogger, spreker, twitteraar en auteur. In samenwerking met twee akoestisch ingenieurs schreef zij het Handboek Geluidregelgeving. Ze mag dan veel publiceren, haar stukken zijn niet langer dan nodig. “Statements moeten helder zijn. Met het respect van de rechter en een goede samenwerking met alle betrokkenen, vertegenwoordig ik de belangen van de cliënt het best”.

Rechtsgebieden:
– Ruimtelijke ordenings- en milieurecht (omgevingsrecht)
– Algemeen bestuursrecht
– Geluid
– Onteigening
– Planschade en nadeelcompensatie

Lidmaatschap:
– Vereniging van Milieurecht Advocaten (VMA)
– Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)
– Vereniging voor Milieurecht (VMR)
– Vereniging van Onteigenings-Advocaten (VOA)
– Vereniging voor Onteigeningsrecht (VvOR)
– Rotary ’s-Hertogenbosch West

Nevenfuncties:
– Vereniging van Milieuprofessionals: bestuurslid sectie Geluid
– Redactielid geluidnieuws.nl
– Annotator STAB OGR updates

CV:
Opleiding
– Universiteit Utrecht (privaatrecht en staats- en bestuursrecht)
– Universiteit Utrecht (psychologie)
– Grotius Academie (ruimtelijke ordenings- en milieurecht, cum laude)

Werkervaring
– Poelmann van den Broek Advocaten
– Holla Advocaten
(beide top 50-kantoren)
Lid onafhankelijke bezwaarschriftencommissie gemeente Bernheze (2011-2017)

Opleidingspunten
Daniëlla Nijman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Omgevingsrecht (milieurecht, natuurbeschermingsrecht, ruimtelijk bestuursrecht)

Deze registratie verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. Hieraan wordt voldaan.

 

Terug naar teamoverzicht
halsten divider copy 6