Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht wordt gevormd door alle aspecten van het ruimtelijke ordeningsrecht , het milieurecht en het algemene bestuursrecht. Ook het algemene vastgoedrecht is belangrijk voor deze juridische praktijk. Een greep uit de onderwerpen die in deze praktijk aan de orde zijn:

 • Milieurecht, Activiteitenbesluit, inrichtingen, Wet milieubeheer, Bor, omgevingsvergunning milieu, externe veiligheid, milieumelding, geluid, emissie, bodem, natuurbescherming, luchtkwaliteit, geur, (afval) stoffen, MER, energie
 • Ruimtelijk ordeningsrecht, bestemmingsplan, omgevingsvergunning bouwen, vergunning vrij, kruimelgevallen, afwijkingsvergunning, Wabo, Bro, Crisis- en herstelwet, provinciale verordening ruimte, woon- en leefomgeving
 • Algemeen bestuursrecht, Awb, handhaving, dwangsom, bestuursdwang, openbare orde, wet openbaarheid van bestuur (WOB)
 • Algemeen vastgoedrecht, koop, verkoop, zakelijke rechten, kabels en leidingen
 • Gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling, grondverwerving, grondexploitatie, gemeentelijke voorkeursrecht, onteigeningen, planschade, exploitatieplannen, anterieure overeenkomst, exploitatieovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst
 • Algemene Plaatselijke Verordening APV, reclame, exploitatievergunningen, parkeren, Gemeentewet
 • Drank- en Horecawet, terrasvergunningen, Wet Bibob, milieuvereisten, geluidsnormen
mr. Janneke C.W. van Eekeren is gespecialiseerd in omgevingsrecht.

Ook op interim-basis

Onze specialisten kunt u ook inschakelen als juridische sparringpartner en adviseur voor diverse onroerend goed en bou gerelateerde projecten op interim-basis, zoals gebieds- of projectontwikkelingen of bijvoorbeeld de aanleg van (gecompliceerde) kabel en leiding trajecten.

Contactgegevens:
janneke.vaneekeren@halstenlawfirm.nl
High Tech Campus 9 (K0.17)
5656 AE Eindhoven
M 06 5061 6774
T 085 488 59 80

Nieuws

 • Niet ieder bouwproject wordt getroffen door de stikstofcrisis!

  Het is crisis in de bouw, althans stikstofcrisis. De media staat er bol van...
  Lees meer >>
 • Actualiteiten jurisprudentie geluid - juli 2019

  Onderstaand artikel schreef Daniëlla Nijman voor www.geluidnieuws.nl
  Lees meer >>
 • Actualiteiten jurisprudentie geluid - juni 2019

  Onderstaand artikel schreef Daniëlla Nijman voor www.geluidnieuws.nl
  Lees meer >>
 • Actualiteiten jurisprudentie geluid - april 2019

  Onderstaand artikel schreef Daniëlla Nijman voor www.geluidnieuws.nl
  Lees meer >>
meer nieuws >>

Halsten advocaten

T: 085 488 59 80
F: 085 488 59 81
E: info@halstenadvocaten.nl
KvK: 59757299

Amsterdam

Cruquiusweg 111G
1019 AG Amsterdam

Eindhoven

High Tech Campus 9 (K 0.17)
5656 AE Eindhoven