Zonneparken zijn tijdelijk

Voor een tijdelijke afwijking van de gebruiksvoorschriften van een bestemmingsplan voor een periode van maximaal 10 jaar (op grond van art. 4 onderdeel 11 Bijlage II Bor) is het niet van belang dat vaststaat dat na 10 jaar het afwijkende gebruik ook echt stopt.

Het is enkel relevant dat dit tijdelijke gebruik zonder onomkeerbare gevolgen kàn worden beëindigd. Zelfs als de initiatiefnemer toegeeft dat het niet de bedoeling is om na 10 jaar het tijdelijke gebruik te staken, geldt deze regel, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in haar uitspraak van 4 april 2018 met betrekking tot een zonneakker in de gemeente Coevorden (ECLI:NL:RVS:2018:1112).

In deze zaak had de rechtbank vastgesteld dat het niet mogelijk was om een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen, omdat door de uitlatingen van de initiatiefnemer en gezien de omvang van het zonnepark en grootte van de investering, op voorhand niet aannemelijk was het de bedoeling was om het zonnepark na afloop van de termijn van 10 jaar af te breken en te verwijderen. Maar dat is dus niet (meer) relevant volgens de Afdeling, aangezien duidelijk is dat “de zonnepanelen eenvoudig kunnen worden verwijderd omdat ze op een constructie van ijzeren palen staan die ook makkelijk te verwijderen is. Van kapitaalvernietiging is geen sprake, omdat de panelen eenvoudig elders kunnen worden herplaatst”.

Meer informatie over tijdelijke omgevingsvergunningen?

Nieuws

 • Actualiteiten jurisprudentie geluid - juli 2020

  Onderstaand artikel schreef Daniëlla Nijman voor www.geluidnieuws.nl
  Lees meer >>
 • Actualiteiten jurisprudentie geluid - mei/juni 2020

  Onderstaand artikel schreef Daniëlla Nijman voor www.geluidnieuws.nl
  Lees meer >>
 • Actualiteiten jurisprudentie geluid - maart/april 2020

  Onderstaand artikel schreef Daniëlla Nijman voor www.geluidnieuws.nl
  Lees meer >>
meer nieuws >>


Twitter
Halsten advocaten

T: 085 488 59 80
F: 085 488 59 81
E: info@halstenadvocaten.nl
KvK: 59757299

Amsterdam

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven